© 2001-2017

PYRLANDIA BOOGIE

webmaster Marcin Michalak

Anonimowy system raportowania

Anonimowy system raportowania

Formularz zgłoszenia zagrożenia/zdarzenia

Formularz wewnętrznego raportu służy do zgłaszania wszelkich zdarzeń:

 

(a) zaistniałych podczas eksploatacji statku powietrznego w czasie lotu oraz obsługi (zgłaszanie reaktywne – zgłoszenie zdarzenia, które nastąpiło),

(b) zidentyfikowanych, potencjalnie niebezpiecznych sytuacji (zgłaszanie proaktywne),

(c) przewidywanych groźnych zdarzeń (zgłaszanie przewidujące – próba przewidzenia, co może się zdarzyć w przyszłości).

 

Wewnętrzny system dobrowolnego zgłaszania zdarzeń jest ukierunkowany na wykorzystywanie dostarczanych informacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa, a nie ustalenia winy, jeśli zostały popełnione rzeczywiste błędy lub pomyłki.

 

Każdy członek personelu może składać wewnętrzny raport anonimowo lub z podaniem swoich danych osobowych. Osoba składająca wewnętrzny raport ma zapewnioną ochronę tożsamości.

WYŚLIJ SKASUJ
 
X
Password:
Wrong password.